Solcellstvätt

Ett solcellssystem når lönsamhet först efter ca. 8-12 år. Ju längre den genererar mycket goda elutbyten utan fel, desto mer ekonomisk blir den. På grund av interaktionen mellan material-aggressiv smuts och "väder & vind" kommer funktionen och värdet på PV-systemet att minska med tiden.

Vinkeln på tak- och markplacerade solpaneler gör att de är benägna att samla fågelspillning, damm och smuts som inte försvinner med regnet. En smutsig yta minskar mängden ljus som kan nå cellerna i solpanelen och reducerar dess effektivitet. De prognostiserade energisiffrorna, som hävdas av tillverkare och installatörer, bygger på en optimal prestanda av helt rena solpaneler. Det finns undersökningar som visar att energiförlusten kan uppgå till hela 20% med paneler och i värsta fall kan även eventuella garantier på panelen gå förlorade.

Det finns flera faktorer till prestationsförlust:

  • Kemiska partiklar: Utsläpp från väg och flygtrafik, inklusive däckslitage, bränsle- och oljepartiklar, sot från skorstenar, sjöfart, industri, mm.
  • Suspenderade partiklar: Fint damm från jordbruk, öppna eldstäder, jorderosion, skogsbränder, vulkanutbrott, mm.
  • Naturliga avlagringar: Sand, löv och barr, pollen, insekter, frätande spillning från fåglar och gnagare.
  • Sekundära föroreningar: Svampar, lavar och mossor (lägger sig speciellt i kanterna)

När en solpanel kallas "självrengörande", brukar det betyda att ytan är hydrofob, vilket innebär att vattendropparna inte fastnar på ytan. Dessa ytor är alltså inte självrengörande och underhållsfria men minskar mineralrester som kan blockera solen från att nå cellerna. Du kan jämföra detta med när det regnar på dina fönster, ytan blir tvättad men inte "ren". Bor du nära en väg, har det regnat lite under året, har du träd och växtlighet vid huset som avger mycket pollen eller spillning från fåglar som inte regn tar bort så kan det behövas en rengöring minst en gång per år för att upptagningsförmågan ska vara optimal.

I en smutsig miljö kan en enda solcell i panelen bli ineffektiv och detta kommer att påverka prestandan i resten av panelen. Eftersom de är kopplade i serie, om en cell är skuggad, blir uteffekten från hela panelen lägre som resultat.

Vi rengör solceller med ultrarent vatten, vatten som filtrerats från mineraler och kalk. Resultatet blir ett avjoniserat vatten som är 100% renare än det ursprungliga kranvattnet. Att använda vanligt kranvatten för att få bort smuts från dina paneler kan få motsatt effekt mot vad du är ute efter. Kranvatten innehåller kalk och mineraler som lämnar avlagringar på panelerna.

Så underhåll din investering, här gäller även hushållsavdraget!

Kontakta oss för en kostnadsfri offert:

stadsystem@aland.net

Pär: 04575301440

Justus: 04573421642