• 32175
  • 32175

neodisher MediZym

Maskindisk
Specialdiskmedel

Flytande, pH-neutralt rengöringsmedel för användning i specialdiskmaskiner. Maskinell rengöring av kirurgiska instrument, anestesiutrustning. Användningsområden: flexibla endoskop, kärl och annan medicinteknisk utrustning.

Artikelnummer: 32175
Storlek: 5L
pH-värde: 7,6-7,7