• Activa AntiDunst
  • Activa AntiDunst

Activa AntiDunst

Kemikalier
Specialkem
  • För avlopp som används sällan
  • Används i koncentrat, hälls i golvbrunnen
  • Separarerar med vatten och fungerar som ett lock högst upp i golvbrunnen
  • Stoppar lukt.
Artikelnummer: 41128
Storlek: 1L
Säkerhetsblad