Dataskydd

Personuppgiftspolicy


Personuppgiftsansvarig är Städsystem Ab, organisationsnummer 1603251-7

Städsystem Ab, som erhåller städtjänster, lagrar de personuppgifter som kunden själv lämnar till Städsystem Ab, exempelvis vid köp eller användande av Städsystem´s tjänster, via webb knutna till Städsystem´s tjänster, butik eller annan övrig kontakt med Städsystem Ab. Denna information inkluderar adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet, såsom produktleverans, betalningsinformation och användandet av Städsystem´s tjänster. Därtill lagras information vid användning av vissa av Städsystem´s tjänster. Denna information inkluderar information om hur kunden använder sig av tjänster relaterade till Städsystem´s webbplatser.

Ovan nämnda uppgifter används för att kunna hantera kundärenden och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge kunder anpassat innehåll i våra tjänster, såsom artiklar som är mer relevanta för kunden. Informationen kan också komma att användas i direktmarknadsföring.

Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till Städsystems´s samarbetspartners för att Städsystem Ab ska kunna leverera de produkter och tjänster Städsystem Ab tillhandahåller. Städsystem Ab ger inte ut kunddata till tredje part för marknadsföringssyfte av andra produkter och tjänster än Städsystem Ab´s produkter och tjänster. Städsystem Ab uppdaterar kundinformationen genom sambearbetning med andra register. Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom denna beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Genom att teckna ett samarbetsavtal, registrera ett kundkonto, ingå en affärsrelation eller ge sina kontaktuppgifter vid köp av till Städsystem Ab samtycker kunden till Städsystem Ab´s hantering enligt ovan.

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. För att utöva rättigheterna enligt ovan vänligen kontakta oss.

Kontaktuppgifter hittar du i kolumnen till höger.